[KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐTC PHANXICÔ] - Chúa Nhật 16/06/2024 - tuần 11 Thường niên năm B: Thái độ tin t...

[KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐTC PHANXICÔ] - Chúa Nhật 16/06/2024 - tuần 11 Thường niên năm B: Thái độ tin tưởng chờ đợi

Trưa Chúa Nhật ngày 16/6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XI thường niên.

"Chúa gieo vào chúng ta những hạt giống Lời Người và ân sủng của Người, những hạt giống tốt lành và dồi dào, rồi không ngừng đồng hành với chúng ta, Người kiên nhẫn chờ đợi."

#AngelusDomini #KinhTruyềnTin #PopeFrancis #DucThanhCha #tingiaohoi
Chia sẻ:

Tin liên quan: