Chính sách quyền riêng tư

Giáo xứ Tân Mai tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng và website chỉ sử dụng cho việc theo dõi thông tin và hoạt động của Giáo xứ Tân Mai - Giáo phận Xuân Lộc. Bạn có thể thấy thông tin về chính sách quyền riêng tư tại mục footer trên website giaoxutanmai.com.