LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN TỪ NGÀY 23/06/2024 ĐẾN NGÀY 29/06/2024:

 • Chúa Nhật 23/06/2024:

  • CHÚA NHẬT TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
  • Ban chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
 • Thứ hai 24/06/2024: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Bổn mạng Giáo họ Gioan.

 • Thứ năm 27/06/2024: Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh.

 • Thứ sáu 28/06/2024:

  • Sáng: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
 • Thứ bảy 29/06/2024: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

  • Bổn mạng Phó tế Phêrô Đỗ Lương Trần Quý.
  • Bổn mạng Ban Hành Giáo Giáo phận, Giáo xứ.
  • Bổn mạng Giáo họ Phêrô 1, Giáo họ Phêrô 2.
  • Bổn mạng Ban Thánh ca Thánh Phaolô.

THÔNG TIN GIÁO XỨ

1/ Chúa Nhật 23/06: Từ 06g30 đến 21g00 tại sân Nhà thể thao sẽ là ngày trại hè dành cho các em khối Thêm Sức (ngành Thiếu nhi).

2/ Thứ hai 24/06 – Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng Giáo họ Gioan: Thánh lễ mừng bổn mạng được cử hành vào lúc 04g15.

3/ Thứ sáu 28/06 – Lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ: Lúc 15g30 là cuộc rước cung nghinh Thánh Phêrô và thánh lễ mừng bổn mạng Giáo họ Phêrô 1 tại Nhà nguyện Giáo họ Phêrô 1.

4/ Thứ bảy 29/06 – Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ. Bổn mạng Phó tế Phêrô Đỗ Lương Trần Quý, Ban Hành Giáo Giáo phận và Giáo xứ, Giáo họ Phêrô 1, Giáo họ Phêrô 2, Ban Thánh ca Thánh Phaolô. Thánh lễ mừng bổn mạng được cử hành vào thánh lễ II lúc 05g15.


#70NamTanMai #tingiaoxu #tinquantrong
Chia sẻ:

Tin liên quan: